Noteikumi  |  Konfidencialitāte

4. Konfidencialitāte:

4.1.    Klients un Iznomātājs apņemas ievērot savstarpēju konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kura sniegta saistībā ar Interneta vietnes un/vai Istabu lietošanu, pieļaujot tās izpaušanu trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās paredzētos izņēmumus.


Jebkādu jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar Iznomātāju pa e-pastu: info@sm-studio.lv.