Noteikumi  |  Noteikumi

1. Vispārējie SM-Studio Istabu rezervācijas un lietošanas (nomas) noteikumi.

TERMINI

Klients
fiziska persona, kura veic jebkuru no šīm darbībām: Interneta vietnē veic Istabas rezervāciju, maksā Lietošanas maksu,  un/vai lieto Istabu.

Iznomātājs
SIA „DAOPRO”,
reģistrācijas nr.: 40103804811,
PVN nr. LV40103804811,
juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 84,
Rīga, LV-1026.

Dežurants
Iznomātāja darbinieks, kurš Istabās veic dežuranta pienākumus.

Interneta vietne
interneta vietne www.sm-studio.lv.

Istaba(-s)
Klientu lietošanai piedāvātās istabas: Melnā istaba, Sarkanā istaba, Pelēkā istaba un/vai Baltā istaba.

Lietošanas maksa
Istabas lietošanas (nomas) maksa saskaņā ar sadaļā „Istabas” pie konkrētās Istabas norādīto cenrādi.

Noteikumi
šie Vispārējie SM-Studio Istabu rezervācijas un lietošanas (nomas) noteikumi to aktuālajā redakcijā, kurus Iznomātājs var jebkurā brīdī mainīt pēc saviem ieskatiem.